Gromobransko uzemljenje je sustav koji treba osigurati siguran put za uklanjanje neželjenih naboja i struja koja su posljedica atmosferskog pražnjenja (munja, grom, prirodni izboj). Karakteristična veličina, koja određuje djelotvornost uzemljenja jest otpor uzemljenja. Dakle, otpor cijelog sustava uzemljenja treba biti što manji, da bi neželjene struje generirale što manje padove napona u mreži, te tako bile neopasne za čovjeka, životinje i uređaje u cijelom elektro-sustavu. Uzemljenje gromobranske instalacije i pogonska kao i zaštita uzemljenja niskonaponskih elektroenergetskih postrojenja i instalacija, u pravilu, međusobno se povezuju, osim u određenim slučajevima kad je to zabranjeno propisima. Isto tako, gromobranska instalacija povezuje se sa pogonskim kao i zaštitnim uzemljenjem visokonaponskih postrojenja, ako ispunjava uvjete za to uzemljenje u pogledu napona dodira i napona koraka. Povezivanje uzemljenja gromobranske instalacije sa uzemljenjima telekomunikacijskih instalacija vrši se suglasno propisima o telekomunikacijskim instalacijama.